v

Změny v rozvrhu pátek 14. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Coufalová Lenka - .... .... .... .... - - - - - -
Čechová Tereza - Hm Un Hj - Sm .. - - - -
Čermáková Ladislava Sm Sm Un Km ....
Fialová Leona Mr Mr Pa Fe Mk Hj
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Ferjenčíková Dagmar
4 spojeno (Fi dop) Aj 4.B (a2)+ Jaz
Fialová Leona
1.-6. hod doprovod
Havlová Markéta
1 supl. (Če očr) Vv 9.A 9.a do úvazku
Hejrová Jana
3 supl. (Če očr) Vv 6.B 6.b přespočetná hod.
6 supl. (Fi dop) Tv 8.A (dív)+ T1 přespočetná hod.
Kamenická Dana
4 supl. (Čl vým) M 6.C 6.c dozor
Marková Martina
5 supl. (Fi dop) Tv 6.A (Chl) T2 přespočetná hod.
Morávková Veronika
1 spojeno (Fi dop) Aj 5.B (a2)+ VtD
2 spojeno (Fi dop) Aj 3.A (a2) 3.a
Nobilisová Pavla
před 4. hod dohled 1. patro  
Pániková Pavla
3 supl. (Fi dop) TvZ 7.B 7.b za odpadlou
Svatošová Monika
1 supl. (Čl vým) M 8.A 8.a dozor
2 supl. (Čl vým) M 6.A (s2) 6.a dozor
5 spojeno (Če očr) Rj 9.A (nj) 9.a
Ungrová Ladislava
2 supl. (Če očr) Vv 6.B 6.b přespočetná hod.
3 supl. (Čl vým) M 6.A (s1) 6.a dozor
Změny v rozvrzích tříd
3.A
2 Aj a2 3.a spojí Mr (Fi)
4.A
4 Aj a2 Jaz spojí Fe (Fi)
4.B
4 Aj a2 Jaz spojí Fe (Fi)
5.A
1 Aj a2 VtD spojí Mr (Fi)
5.B
1 Aj a2 VtD spojí Mr (Fi)
6.A
2 M s2 6.a supluje Sm (Čl)
3 M s1 6.a supluje Un (Čl)
5 Tv Chl T2 supluje Mk (Fi)
6.B
2 Vv 6.b supluje Un (Če)
3 Vv 6.b supluje Hj (Če)
6.C
4 M 6.c supluje Km (Čl)
7.B
3 TvZ 7.b supluje Pa (Fi)
8.A
1 M 8.a supluje Sm (Čl)
6 Tv dív T1 supluje Hj (Fi)
8.B
6 Tv dív T1 supluje Hj (Fi)
9.A
1 Vv 9.a supluje Hm (Če)
5 Rj nj 9.a spojí Sm (Če)
9.B
6 Vv odpadá (Če)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou